Info over inschrijvingen 2016-2017

 

 

Van 1 tot 25 juni : tijdens de openingsuren van de secretariaten
Van 24 tot 31 augustus : ma-vrij van 14u tot 19u,
    za van 10u tot 12u
    enkel te Sint-Agatha-Berchem
Vanaf 1 tot 30 september : tijdens de openingsuren van de secretariaten

 

Extra openingsuren in Groot-Bijgaarden : woe 7 september 2016 & woe 14 september 2016 – 13u tot 19u

 

Alvorens je een lesuur kan bespreken bij een leerkracht dien je eerst te zijn ingeschreven.
Een inschrijving is maar geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.

 

Start van het schooljaar 2016-2017 : donderdag 1 september 2016

 

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM : 30 SEPTEMBER 2016

 

Voorwaarden

 

Vanaf 8 jaar of ingeschreven zijn in het 3e leerjaar (geboren in 2008)
Initiatielessen zijn mogelijk : voor 6 en 7 jarigen (dankzij de financiële steun van de VGC)

 

INSCHRIJVINGSGELD

 

Jongeren : € 68 / € 46 per studierichting, tot en met 17 jaar.
    Het verminderd tarief wordt toegepast voor de 2e richting of het tweede kind.
Volw 18 jaar (°1997) : € 131, per studierichting
tot 24 jaar (°1991)    
Volw > 24 jaar (°1991) : € 306 / € 131, per studierichting

 

We passen het verminderd tarief enkel toe als we de vereiste documenten ontvangen (meer info vind je hieronder).
Indien u nog niet over de juiste documenten beschikt, zal het volledig tarief worden aangerekend,
het verschil wordt terugbetaald wanneer u de documenten voor 30 oktober 2016 binnenbrengt.

Vanaf 1 november 2016 gebeuren er geen terugbetalingen meer.

Betalen kan enkel met bankkaart.
Cash wordt NIET aanvaard.
Wij mogen geen opleidingscheques aanvaarden.

 

HUUR INSTRUMENTEN

Huur instrument / jaar : €40
Gelieve de huurovereenkomst te regelen bij de inschrijving.

 

VERMINDERD TARIEF

Er wordt geen reductie gegeven zonder een attest of document geldig voor de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.
Indien u nog niet over de juiste documenten beschikt, zal het volledig tarief worden aangerekend, het verschil wordt terugbetaald wanneer u de documenten vóoacute;r 30 oktober 2016 binnenbrengt. Vanaf 1 november 2016 gebeuren er geen terugbetalingen meer.


OPGELET : de meeste attesten die voor september gelden kunnen pas in oktober worden aangevraagd 


Enkel volgende attesten worden aanvaard:

 

UITKERINGSGERECHTIGDE WERKLOZEN

 

Voor een inwoner van het Vlaams gewest:
een attest “Aanvraag van vermindering van het inschrijvingsgeld in het Deeltijds Kunstonderwijs” afgeleverd door VDAB of RVA waaruit blijkt dat hij/zij volledig uitkeringsgerechtigde werkloze is of ermee gelijkgesteld in de maand september 2016.

Voor een inwoner van het Brussels gewest:
een attest afgeleverd door RVA/ONEM of ACTIRIS waaruit blijkt dat hij/zij volledig uitkeringsgerechtigde werkloze is of ermee gelijkgesteld in de maand september 2016.

 

LEEFLONERS

 

Een attest afgeleverd door het OCMW/CPAS geldig voor de maand september 2016.

 

ANDERSVALIDEN

 

Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen, hebben recht op een verminderd tarief.
Voor volwassenen zijn er twee types tegemoetkomingen:
een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’;
een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’.

De FOD SZ zorgt voor (elektronische) attesten "erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap". Naast deze attesten aanvaardt de verificatie ook rekeninguittreksels waaruit een tegemoetkoming blijkt van de FOD SZ

In de categorie jongeren en jongvolwassenen wordt het verminderd tarief toegekend aan begunstigden van een verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66%. Dat percentage komt overeen met minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid.

Bij leerlingen die in een instelling zoals een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogisch instituut (MPI) verblijven, volstaat een verklaring van de directie van deze instelling als attest voor een korting.

Attesten van een kinderbijslagfonds of van "Famifed" (Federaal agentschap voor de kinderbijslag) zijn ook geldig indien ze duidelijk aangeven dat er een verhoogde kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%.

Voor meer info raadpleegt u de website van de FOD sociale zekerheid over "erkenning van een handicap".

 

Onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement van een wijziging van artikel 100quater van het onderwijsdecreet-II, genieten personen met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% ook vermindering van het inschrijvingsgeld. Voor deze categorie aanvaardt de verificatiedienst een attest van de mutualiteit als dit document een RIZIV-nummer vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%.

Ook attesten van de FOD Sociale Zekerheid met vermelding van "vermindering van het verdienvermogen" tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen (= met 66% vermindering van het verdienvermogen) zijn geldig.

 

OPENINGSUREN SECRETARIATEN

 

Secretariaat hoofdschool

 

Koning Boudewijnplein 3
1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel : 02/465.16.05
academiesab@gmail.com

Openingsuren : ma – vr : 14u – 19u
    za : 9u – 12u

 

Afdeling Groot-Bijgaarden

 

Gemeenteplein 2
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: 02/466.80.29
academiegb@gmail.com

Openingsuren : di : 16u30 – 20u30
    do : 16u30 – 19u30
    vr : 16u30 – 18u30
    za : 9u – 13u

 

Afdeling Zellik

 

Brusselsesteenweg 543
1731 Zellik
Tel : 02/463.05.56
academiezellik@gmail.com

Openingsuren : woe : 13u30 – 19u
    vr : 16u30 – 19u
    za : 9u30 – 12u30


 

 

 

 

© K. Merckx 2009